وسایل مورد نیاز در رشته کامپیوتر چیست؟
همراه داشتن یک فلش که محتوای آن دربارهی درس باشد و با اجازه ی دبیر مربوطه اورده شود.
امکانات مدرسه چگونه است؟
به دلیل تخصصی بودن رشته ها امکانات خوبی را در اختیار دانش آموزان قرار داده ایم.
کادر آموزشی چگونه است؟
نسبت به یک مدرسه دولتی کادر بسیار عالی دارد.
آیا سرکردن چادر اجباری است؟
خیر اجباری نیست ولی باید بک حجاب کامل داشت.
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1
 
     
 
نقشه سایت