رعایت شرایط ظاهری و پوشش اسلامی

پوشش شامل مانتو، شلوار، مقنعه طبق نمونه مدرسه می باشد.
مشخصات پوشش

 1- بایستی گشاد، ساده و بدون ساسون تازیر زانوطبق نمونه مدرسه 
 2- شلوار بلند و گشاد تا روی کفش
 3- جوراب ساق بلند
 4- مقنعه بلند طبق نمونه مدرسهپرهیز از آرایش : آرایش و اصلاح صورت و ابرو و عدم استفاده از ژل، روغن واکس مو، کرم ضدآفتاب رنگی و هرنوع کرم رنگ دار دیگر.
رعایت بهداشت فردی شامل موی سر و ناخن، نظافت لباس(مقنعه و روپوش مدرسه و کارگاه)
پرهیز از استفاده از هرگونه وسیله ی زینتی اعم از دستبند، انگشتر و ... از هر جنس(طلا، نقره، بدلیجات، کنفی، پارچه ای و گل سرهای تزیئنی بزرگ...)


همراه نداشتن وسایل اضافی که جنبه ی تحصیلی و آموزشی ندارداز قبیل :

موبایل  : در صورت اخذ موبایل از دانش آموزان ضمن کسر نمره انظباط و مصادره ی گوشی، مراتب به اصلاح حراست اداره رسانده می شود.

اشیائ غیر مجاز تربیتی (عکس، نوار، سی دی غیر درسی، لوازم آرایش، دفتر عقاید و خاطرات و ...) تخلف از موارد فوق الذکر مستلزم کسره نمره انظباط و مصادره ی لوازم ممنوعه و جریمه ی نقدی خواهد بود که به صلاحدید مدیر مدرسه اعمال می گردد.

تهیه روپوش برای کارگاه الزامی است.
غیبت مجاز در هر ترم حداکثر سه روز خواهد بود.

که طی همان روز اولیا دانش آموزان قبل از ساعت 10  با مدرسه تماس داشته و غیبت فرزند خود را اطلاع دهند و ظرف 48 ساعت اولیا بایستی با مراجعه به مدرسه غیبت فرزند خود را موجه نمایند. بدیهی است که غیبت بیش از سه روز به حذف درس منجر می شود. عدم حضور اولیا و موجه نکردن غیبت اثر منفی در نمره ی انضباط دانش آموز خواهد داشت.

تاخیر دانش آموز بعد از شروع کلاس مستلزم حضور اولیا می باشد.
غیبت در امتحان (داخلی، مستمر، پایانی) به منزله ی صفر می باشد.
تقلب در هر امتحان (داخلی) نمره درس مربوطه صفر می باشد و در امتحان نهایی تا سه ترم محروم از کلیه ی دروس خواهند شد.
دانش آموزان معاف از ورزش لازم است ابتدای سال گواهی پزشکی از متخصص مربوطه به مدرسه تحویل نمایند.

قوانین مربوط به برنامه ی صبحگاهی، صف و خروج از کلاس مراعات شود.

رفتار مناسب با انتظامات و نگهداری اموال عمومی مدرسه ضروری است در صورت اثبات هرگونه خسارتی غرامت آن به عهده ی دانش آموز است.

شروع کار مدرسه از ساعت 7:00 لغایت 14:10 می باشد و بین ساعت 7:25 تا 7:40 مختص برنامه ی صبح گاهی می باشد که عدم حضور دانش آموز در صبحگاه منجر به کسر نمره ی انظباط خواهد شد.

 
     
 
نقشه سایت