کادر اداری و اجرایی
 

1

مدیر

مریم حسکوئیان فینی

فوق لیسانس نرم افزار

2

معاون آموزشی

لیلا علی بخشی

فوق لیسانس تاریخ

3

معاون فنی

آمنه رضایی

فوق لیسانس تاریخ

4

معاون اجرایی

زهرا باباخانی خامنه    

فوق دیپلم گرافیک

5

سرپرست بخش

لیلا آذرنیا

لیسانس نرم افزار

6

انباردار

زینب اسمعیلی

فوق دیپلم مدیریت فرهنگی

7

سرایدار

لیلا بخشعلی پور کلخوران

سیکل

 
 
     
 
نقشه سایت