کادر آموزشی و علمی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

وظایف

1

فتوحه شصت فولادی

لیسانس - معماری

هنرآموز

2

سیده فاطمه عظیمی

فوق لیسانس - معماری

هنرآموز

3

خدیجه کیوان خسرو

کارشناسی- معماری

هنرآموز

4

مریم مهران راد

فوق لیسانس معماری

هنرآموز

 

 

 

 

 
 
     
 
نقشه سایت