کادر آموزشی و علمی رشته شبکه و نرم افزار 
 

1

هاله امیر منتقمی

لیسانس کامپیوتر

هنرآموز

2

سمیه رفیعی

فوق لیسانس هوش مصنوعی

هنرآموز

3

مریم سمواتی

لیسانس کامپیوتر

هنرآموز

 4

پریوش جاماسب

لیسانس کامپیوتر

هنرآموز

5

 نوشین سرداری

فوق لیسانس کاربرد ریاضی در کامپیوتر

هنرآموز

 
 
     
 
نقشه سایت