تاریخ و ساعت
 
Saturday : 15/08/2020

 
     
 
     
وضعیت آب و هوا
 


 -  ° 

جزئیات
 
     
 
     
 

 
     
 
     
 

رشته «حسابداری» در گروه بازرگانی و امور اداری و در زمینه خدمات از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

رشته حسابداری و محتوای درسی آن حساب و کتاب داشتن برای هر کار ریز و درشتی لازم است و طبیعی است که در یک شرکت یا یک سازمان بزرگ برای آگاهی از عملیات روزانه و اداره ای آن، طرح ریزی فعالیتهای آینده و اطلاع و ارزیابی نسبت به عملکرد خود، به اطلاع و ارزیابی نسبت به عملکرد خود، به اطلاع حسابداری نیاز دارند.

حسابداری ایجاد یک فرآیند مالی منظم و مکتوب است که قابل استناد و پیگیری باشد و بتوان با بررسی آنها ساست گزاری های گذشته و آینده را به صورت منطقی و جدی پیگیری کرد.

این رشته نیز همانند بسیاری از علوم در اثر تحولات صنعتی و اقتصادی و ظهور توسعه تجارت بین المللی و بازرگانی توجه خاص بوجود آمده است. علم حسابداری همانند دیگر علوم در نتیجه نیازهای انسان بوجود آمده است و در هر کشوری با توجه به تحولات صنعتی و اقتصادی و توسعه ی تجارت بین المللی و بازرگانی توجه خاص و چشمگیری به متخصصین این رشته دارند.

هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با اصول حسابداری، کلیات اقتصاد، تنظیم اسناد و دفاتر مالی، مفاهیم و روش های آماری، امور عمومی بازرگانی، کاربرد رایانه در حسابداری، حسابداری صنعتی، حسابداری شرکتها، سازمان و مدیریت، ریاضیات امور مالی و... آشنا می شوند.


       


زمینه های شغلی رشته حسابداری: 

  • مدیر امور مالی                 - معاون مالی
  • رئیس حسابداری شرکت      - سر ممیز مالی
  • حسابدار صنعتی                - حسابدار مالی
  • حسابرس و کمک حسابدار   - کارپرداز
  • کارمند بانک ها
سبد درسی
 
     
 
نقشه سایت