تاریخ و ساعت
 
Saturday : 15/08/2020

 
     
 
     
 

 
     
 
     
 

رشته «شبکه و نرم‌افزار رایانه» یا کامپیوتر، در گروه برق و رایانه و در زمینه صنعت از شاخه فنی و حرفه‌ای قرار گرفته است. 

 

                     

به طور کلی رشته رایانه رشته پويايی است و اشخاصی که اين رشته را انتخاب مي کند بايد قدرت تجزيه و تحليل مسايل را دارا باشد. در دنيای کنونی که رايانه درتمام کارهای کنترلی، محاسباتی، توليدی و …..حرف اول را می زند و به عنوان ابزاری برای رشته رایانه است،باعث شده اين رشته اهميت خاصی داشته باشد. اگر رشته رایانه را به عنوان رشته تحصيلی انتخاب می کنيد بايد انسان ماجرا جويی باشيد و با طبع هميشه در حال پيشرفت اين رشته سازگار باشيد. همچنين بايد منابع به روز را پيدا کرده و دانش خود را مطابق با تازه های این رشته به روز نماييد.

آشنایی با مشاغل رشته شبکه و نرم افزار رایانه

رایانه از دو قسمت متفاوت به اسم های سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده. به قسمت هایی  مانند کارتها و بردهای الکترونیکی ، مانیتور و صفحه کلید که قابل دیدن و لمس هستند سخت افزار می گویند.

به برنامه های رایانه ای کنترل و هماهنگی فعالیتهای سخت افزاری رایانه و هدایت و پردازش داد ه ها را انجام می دهد نرم افزار می نامند. در واقع کاربر از طریق نرم افزار با رایانه ارتباط برقرار می کند.

 

با توجه به دسته بندی فوق، زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از:

  • مسئول کارگاه آموزش کامپیوتر
  • مسئول آرشیو نرم افزاری
  • برنامه ساز سیستم های کامپیوتری
  • فعالیت در کارگاه سخت افزار
  • راهبر سیستمهای کاربردی کامپیوتر
  • دستیار تولید کننده سیستمهای کامپیوتری
  • نصاب و راهبر سایت کامپیوتر
  • سرپرست سایت کامپیوتر
  • راهبر روندهای کنترل فرآیندهای صنعتی
  • سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتری و …

سبد درسی

 

 
     
 
نقشه سایت